Til hovedinnhold

Hastighetsmålinger i enkeltristseksjoner og trålposer i 4-panels utforming

Hastighetsmålinger i enkeltristseksjoner og trålposer i 4-panels utforming

Kategori
Rapport/avhandling
Sammendrag
Tidligere i prosjektet Development of catch control devices for mid-water trawls er det gjennom modell- og fullskalaforsøk funnet at løftepanelet i en enkeltristseksjon utgjør et hovedproblem mht. vanngjennomstrømningen, samtidig som det å fjerne løftepanelet medfører redusert seleksjon på grunn av redusert ristkontakt. I denne rapporten beskrives videre forsøk i strømningstanken i Hirtshals, der en 4-panels enkeltristseksjon med modifisert løftepanel ble kombinert med 2- og 4-panels trålposer i diamantmasker og en 4-panels pose i kvadratmasker. Resultatene fra modellforsøkene gir ingen klar indikasjon på at strømningen bak rist og ristseksjon blir vesentlig bedre av å benytte det modifisert løftepanelet eller 4-panels trålpose i forhold til tradisjonelt løftepanel og 2-panels trålpose. Siden forsøkene ble gjennomført i skala 1:2 kan imidlertid oppbygging av grensesjikt langs nettveggen ha større relativ betydning i disse forsøkene enn i fullskala.
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
År
2014
Publisert i
SINTEF Rapport
ISSN
1504-9795
Forlag
SINTEF rapport
ISBN
9788214057645