Til hovedinnhold

Modellering av strøm og vannslektskap i Sør-Troms (Malangen-Sør).

Modellering av strøm og vannslektskap i Sør-Troms (Malangen-Sør).

Kategori
Rapport/avhandling
Sammendrag
Prosjektet ""Strømmodellering av området Malangen Sør"" har some hovedmålsetning å etablere en høyoppløst hydrodynamisk modell for Sør-Troms, simulere et utvalgt år for å få en forståelse av strømningsforholdene i området. I tillegg skal en simulere vannslektskap mellom oppdrettslokaliteter med hensyn på lakselus og virus. Rapporten skisserer kort oppsettet for modellen og noen resultater som beskriver strømsystemet i modellområdet. For mere omfattende informasjon henvises til nettsiden: www.modsnord.sinmod.no
Språk
Norsk
Institusjon(er)
  • SINTEF Ocean / Miljø og nye ressurser
År
2012
Publisert i
SINTEF Rapport
ISSN
1504-9795
Forlag
SINTEF rapport
ISBN
9788214054392