Til hovedinnhold

Experimental study of cuttings transport efficiency of water based drilling fluids - OMAE2014-23960

Experimental study of cuttings transport efficiency of water based drilling fluids - OMAE2014-23960

Kategori
Del av bok/rapport
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Industri / Petroleum
  • SINTEF Industri / Prosessteknologi
  • Det norske oljeselskap ASA
  • Universitetet i Stavanger
  • Equinor
År
2014
Publisert i
International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering (OMAE) [proceedings]
ISSN
1523-651X
Forlag
ASME Press
Bok
ASME 2014 33rd International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering Volume 5: Materials Technology; Petroleum Technology San Francisco, California, USA, June 8–13, 2014
Hefte nr.
5
ISBN
978-0-7918-4545-5