Til hovedinnhold

Effekter av organisk utslipp fra havbruk i Norge – en kunnskapsoppsummering

Effekter av organisk utslipp fra havbruk i Norge – en kunnskapsoppsummering

Kategori
Rapport
Oppdragsgiver
  • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering / 901572
  • Andre / Sintef Ocean
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • Norsk institutt for naturforskning
  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
År
2020
Forlag
Norsk institutt for naturforskning (NINA)
Hefte nr.
1884
ISBN
978-82-426-4656-9