Til hovedinnhold

Biofouling on salmon pen nets and cleaner fish shelters does not harbor planktonic stages of sea lice

Biofouling on salmon pen nets and cleaner fish shelters does not harbor planktonic stages of sea lice

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF Ocean / Miljø og nye ressurser
  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
År
2020
Publisert i
Frontiers in Marine Science
ISSN
2296-7745
Forlag
Frontiers