Til hovedinnhold

Lab Scale Experiments on Alumina Raft Formation

Lab Scale Experiments on Alumina Raft Formation

Kategori
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Oppdragsgiver
  • Research Council of Norway (RCN) / 257632
  • Research Council of Norway (RCN) / 237738
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
  • Sindre Engzelius Gylver
  • Asbjørn Solheim
  • Henrik Gudbrandsen
  • Åste Hegglid Follo
  • Kristian Etienne Einarsrud
Institusjon(er)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF Industri / Metallproduksjon og prosessering
År
2020
Forlag
Springer
Bok
Light Metals 2020
Hefte nr.
56
ISBN
978-3-030-36407-6
Side(r)
659 - 663