Til hovedinnhold

Modelica-based modelling of heat pump-assisted apple drying for varied drying temperatures and bypass ratios

Modelica-based modelling of heat pump-assisted apple drying for varied drying temperatures and bypass ratios

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Oppdragsgiver
  • Research Council of Norway (RCN) / 286127
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Energi AS / Termisk energi
År
2020
Publisert i
Thermal Science and Engineering Progress
ISSN
2451-9049
Forlag
Elsevier
Årgang
19