Til hovedinnhold

Norge trenger en kunnskapsbasert e-helselov

Norge trenger en kunnskapsbasert e-helselov

Kategori
Kronikk
Sammendrag
Stortinget skal nå ta stilling til ny e-helselov. Lovforslaget høstet mye kritikk i høringsrunden, men fremmes så godt som uendret. Vi mener at forslaget er mangelfullt på flere måter og bør forbedres før loven vedtas.

Oppdragsgiver
  • Universitetet i Agder / 586834
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • Universitetssykehuset Nord-Norge HF
  • Universitetet i Agder
  • SINTEF Digital / Smart Sensor Systems
  • Handelshøyskolen BI
  • Oslo universitetssykehus HF
Dato
06.05.2020
År
2020
Publisert i
Dagens medisin
ISSN
1501-4290