Til hovedinnhold

Effects of CO2 on polymeric materials in the CO2 transport chain: A review

Effects of CO2 on polymeric materials in the CO2 transport chain: A review

Kategori
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Språk
Engelsk
Institusjon(er)
  • SINTEF Industri / Bærekraftig energiteknologi
  • SINTEF Industri / Materialer og nanoteknologi
År
2020
Publisert i
International Journal of Greenhouse Gas Control
ISSN
1750-5836
Forlag
Elsevier
Årgang
94