Til hovedinnhold

Designing Aqueous Organic Electrolytes for Zinc-Air Batteries: Method, Simulation, and Validation

Designing Aqueous Organic Electrolytes for Zinc-Air Batteries: Method, Simulation, and Validation

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Oppdragsgiver
  • EC/H2020 / 646186
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Industri / Bærekraftig energiteknologi
  • Spania
  • Universität Ulm
  • Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt
År
2020
Publisert i
Advanced Energy Materials
ISSN
1614-6832
Forlag
Wiley-VCH
Årgang
10
Hefte nr.
10