Til hovedinnhold

Sluttrapport, CleanTex Reduction of energy consumption and CLimate gas Emissions in iNdustrial TEXtile laundry processes

Sluttrapport, CleanTex Reduction of energy consumption and CLimate gas Emissions in iNdustrial TEXtile laundry processes

Kategori
Rapport
Sammendrag
Prosjektet skulle utvikle et nytt energigjenvinningssystem for vaskeribransjen og
demonstrere konseptet gjennom implementering av en pilot hos Nor Tekstil i Trondheim.
Prosjektet samfinansieres sammen med Nor Tekstil AS, EPCON Evaporation Technology
AS, Stenor AS, og forskningspartnerne i prosjektet er SINTEF Energi og NTNU.
Hovedmålet med prosjektet var å utvikle et konsept for en mer energieffektiv og
miljøvennlig vaskeri-industri, ved bruk av energi- og kostnadseffektiv
varmepumpeteknologi. Overskuddsvarme fra tørkesystemene var tenkt som verdifull
spillvarme som ved oppgradering kan brukes inn i prosessen.
Prosjektet ble avsluttet ettersom spillvarmen ikke kunne brukes direkte og krevde for
store investeringen for Nor Tekstil til å fortsette.
Oppdragsgiver
  • Research Council of Norway (RCN) / 282364
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Energi AS / Termisk energi
År
2019
Forlag
SINTEF Energi AS
Hefte nr.
2019:00954
ISBN
978-82-14-06367-7