Til hovedinnhold

Flystøysoner for Leknes luftham - Støysoner etter T-1442/2016

Flystøysoner for Leknes luftham - Støysoner etter T-1442/2016

Kategori
Rapport
Sammendrag
Avinor har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en støykartlegging av Leknes lufthamn, etter
Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016. Beregning av støy er utført med NORTIM 4.5 som tar hensyn til topografien ved beregning av lydutbredelse. Det er gjort beregninger for gjennomført trafikk i 2018 og for en prognose for 2029. For prognosesituasjonen er det lagt til grunn at rullebanen blir forlenget og flyttet mot nordvest
Språk
Norsk
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security
  • SINTEF Digital / Connectivity Technologies and Platforms
År
2019
Forlag
SINTEF Digital
ISBN
978-82-14-06369-1