Til hovedinnhold

A Review of Model-Based Design Tools for Metal-Air Batteries

A Review of Model-Based Design Tools for Metal-Air Batteries

Kategori
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Oppdragsgiver
  • EC/H2020 / 646186
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Industri / Bærekraftig energiteknologi
  • Ukjent
År
2018
Publisert i
Batteries
ISSN
2313-0105
Forlag
MDPI
Årgang
4
Hefte nr.
1