Til hovedinnhold

Sikker design i havbruk - Designmetodikk, status og anbefalinger for produkt- og tjenesteutvikling som ivaretar ansattes helse og sikkerhet - 2019:00574 A

Sikker design i havbruk - Designmetodikk, status og anbefalinger for produkt- og tjenesteutvikling som ivaretar ansattes helse og sikkerhet - 2019:00574 A

Kategori
Rapport
Oppdragsgiver
  • Norges forskningsråd / 254899
Språk
Norsk
Institusjon(er)
  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
År
2019
Forlag
SINTEF Ocean AS
ISBN
978-82-14-06326-4