Til hovedinnhold

Numerical study of a moored structure in moving broken ice driven by current and wave

Numerical study of a moored structure in moving broken ice driven by current and wave

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
  • Biao Su
  • Karl Gunnar Aarsæther
  • David Kristiansen
Institusjon(er)
  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
År
2019
Publisert i
Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering
ISSN
0892-7219
Årgang
141
Hefte nr.
3