Til hovedinnhold

Flystøysoner på Kjeller flyplass 2018, historiske fly. Støysoner etter T1442/2016

Flystøysoner på Kjeller flyplass 2018, historiske fly. Støysoner etter T1442/2016

Kategori
Rapport
Sammendrag
Kjeller Flyhistoriske Kulturpark har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en støyberegning for,Kjeller flyplass for et scenario med kortere rullebane enn i dag og trafikk med bare historiske fly.
Beregning av støy er utført med NORTIM versjon 4.5 som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse.
Beregningene viser at det er ingen boliger innenfor tentativ tiltaksgrense eller kartleggingsgrense for det beregnede scenariet.
Oppdragsgiver: Kjeller Flyhistoriske Kulturpark
Oppdragsgiver
  • SINTEF AS / 102019533
Språk
Norsk
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Connectivity Technologies and Platforms
År
2019
Forlag
SINTEF
Hefte nr.
2019:00048
ISBN
978-82-14-06842-9