Til hovedinnhold

Støykartlegging for Bergen lufthavn, Flesland. I henhold til retningslinje T-1442/2016

Støykartlegging for Bergen lufthavn, Flesland. I henhold til retningslinje T-1442/2016

Kategori
Rapport
Sammendrag
Det er utarbeidet støysonekart for Bergen lufthavn, Flesland etter Klima- og
miljødepartementets retningslinje T-1442/2016 og utført støykartlegging etter kravene i
forskrift til Forurensingsloven. Støyberegningene er utført med NORTIM, verktøyet som
tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse.
Beregningene er basert på trafikken for 2017. Det er beregnet for dagens situasjon, for
en ti års prognose (2028) og for et perspektiv hvor det er bygget en andre rullebane
nordøst for dagens rullebane.
Oppdragsgiver: Avinor AS
Oppdragsgiver
  • SINTEF AS / 102015543
Språk
Norsk
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Connectivity Technologies and Platforms
År
2018
Forlag
SINTEF
Hefte nr.
2018:01063
ISBN
978-82-14-06925-9