Til hovedinnhold

Støykartlegging for Oslo lufthavn. Fremtidige scenarioer med tre rullebaner

Støykartlegging for Oslo lufthavn. Fremtidige scenarioer med tre rullebaner

Kategori
Rapport
Sammendrag
Det er utført støyberegninger for en tredje rullebane ved Oslo Lufthavn. Beregningene er gjort for år 2030, 2040 og 2015 og inkluderer forventet trafikkvekst og utskiftninger i flyparken mot stillere flytyper. Det er i tillegg utført en revidert beregning av dagens situasjon (2017).
Oppdragsgiver: Avinor AS
Oppdragsgiver
  • SINTEF AS / 102018170
Språk
Norsk
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Connectivity Technologies and Platforms
År
2018
Forlag
SINTEF
Hefte nr.
2018:01039
ISBN
978-82-14-06919-8