Til hovedinnhold

Flystøysoner for helikopterbase ved Hartevassdammen i Bykle kommune

Flystøysoner for helikopterbase ved Hartevassdammen i Bykle kommune

Kategori
Rapport
Sammendrag
Det er utarbeidet støysonekart i henhold til Klima- og miljødepartementets retningslinje
T-1442/2016 for helikoptertrafikk ved Bykle helikopter- og sjøflyplass, Hovden.
Trafikkgrunnlaget omfatter normal flyge-aktivitet for Fjellfly AS som har base på stedet,
pluss flyge-aktivitet for en tenkt base for Luftambulanse.
Beregningene er utført ved hjelp av NORTIM, et verktøy som tar hensyn til topografi ved
beregning av lydutbredelse fra fly- og helikopteraktivitet.
Beregningene viser støysonekart og antall potensielt berørte bygninger med støyømfintlig
bruksformål innenfor støysonene, og også innenfor kartleggingsgrensene for flystøy
relatert til Forurensingsforskriften.
Oppdragsgiver: Bykle Eiendom AS
Oppdragsgiver
  • SINTEF AS / 102019359
Språk
Norsk
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Connectivity Technologies and Platforms
År
2018
Forlag
SINTEF
Hefte nr.
2018:01055
ISBN
978-82-14-06924-2