Til hovedinnhold

Bransjeløft gjennom partssamarbeid i bygg- og anleggsnæringen i Trøndelag

Bransjeløft gjennom partssamarbeid i bygg- og anleggsnæringen i Trøndelag

Kategori
Rapport
Sammendrag
Rapporten presenterer resultatene fra prosjektet "Bransjeløft gjennom partssamarbeid", et prosjekt
i regi av LO Trøndelag og NHO Trøndelag. Målet med prosjektet har vært å utvikle et nettverk av bygg- og anleggsbedrifter som utnytter partsbasert utviklingsarbeid som konkurransefortrinn for å forbedre produksjon og arbeidsmiljø i den deltagende bedriften.
Utviklingsarbeidet i bedriftene og nettverket har inneholdt følgende aktiviteter: felles fag- og refleksjonssamlinger, utviklingsprosjekt i hver av deltagerbedriftene, egne samlinger for tillitsvalgte, og måling av utviklingen av bedriftenes samarbeid mellom tillitsvalgte, ledere og ansatte ved inngang og utgang av prosjektperioden (medvirkningsmetermåling). Vi finner at samarbeidslinja på den enkelte bedrift er styrket og at utviklingen av dette samarbeidet har lagt grunnlaget for bedret lønnsomhet. Vi ser at det særlig er to forhold det er viktig å ha fokus
på for å få denne utviklingen: 1) Trening og etablering av tillit gjennom konkret samarbeid om bedriftsutviklingstiltak, og 2) Forankring hos flere ledere og tillitsvalgte ut over hovedtillitsvalgt og daglig leder for å sikre en varig praksis.
Oppdragsgiver: Hovedorganisasjonenes fellestiltak (HF)
Oppdragsgiver
  • SINTEF AS / 102013286
  • SINTEF AS / 102012195
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Teknologiledelse
År
2018
Forlag
SINTEF
Hefte nr.
2018:01148
ISBN
978-82-14-06797-2