Til hovedinnhold

Laststyring i primærreserven. Utvikling av et SOHz programmerbart frekvensrele

Laststyring i primærreserven. Utvikling av et SOHz programmerbart frekvensrele

Kategori
Rapport
Sammendrag
Denne rapporten beskriver resultatene som er oppnådd i SUP prosjektet. Tekniske utførelse har vært gjort av SINTEF Digital, mens Enfo har bidratt med systemdesign, integrasjon og test. Prosjektet har levert et ferdig utviklet frekvensrele som er testet og CE-godkjent av Nemko. Det er klart for kommersiell drift når markedsforholdene ligger til rette for det.
Oppdragsgiver: Enfo AS
Oppdragsgiver
  • SINTEF AS / 102012818
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Smart Sensor Systems
År
2018
Forlag
SINTEF
Hefte nr.
2018:00372
ISBN
978-82-14-06652-4