Til hovedinnhold

Membranfiltrering av bakterien Moritella viscosa fra sjøvann

Membranfiltrering av bakterien Moritella viscosa fra sjøvann

Kategori
Rapport
Sammendrag
Bakterien Moritella viscosa forårsaker sykdommen vintersår hos laks og kan føre til stor dødelighet hos smolt i sjøvann og sår hos laks som fører til nedklassing ved slakt. I tillegg til økonomiske tap er også sykdommen et velferdsproblem for fisken. Prosjektet tok sikte på å teste membranfiltrering av M. viscosa, og studere i hvilken grad membranen kan holde tilbake bakterien. M. viscosa infisert sjøvann ble membranfiltrert for å se om en slik vannbehandling kan holde tilbake bakterien og dermed benyttes som vannbehandling. I første forsøk ble råvann med en bakteriekonsentrasjon pa 2,9 x 106 CFU/ml membranfiltrert. Etter to timer membranfiltrering var bakteriekonsentrasjonen redusert med 99,52 %. Ved artsidentifisering ble bakteriene i det filtrerte vannet (permeatet) bestemt til å være M. viscosa. Et nytt forsøk ble utført med en ubrukt membran. Dette forsøket viste en bakteriereduksjon pa 99,99 %. M. viscosa som ble identifisert i permeatet etter filtrering antas a være kontaminering fra dråper i lufta og/eller fra permeatslangen, da forsøksoppsettet gjør det vanskelig å jobbe helt sterilt. Metoden er lovende som vannbehandling i både settefisk, lukkede og semi-lukkede anlegg for laks, for å hindre sykdomsfremkallende bakterier. Ytterligere tester under ulike betingelser, må foretas, ved siden av storskala feltutprøving.
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Ocean / Miljø og nye ressurser
  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
  • Ukjent
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
År
2013
Forlag
SINTEF Fiskeri og havbruk
ISBN
978-82-14-05714-0