Til hovedinnhold

Erfaringsdelingsseminar med demoforsøk - Del av SKJERMTEK, FHF-prosjekt 901396

Erfaringsdelingsseminar med demoforsøk - Del av SKJERMTEK, FHF-prosjekt 901396

Kategori
Rapport
Sammendrag
Målet med seminaret var å belyse hvordan skjørt oppfører seg under vannflaten, samt erfaringer med bruk av luseskjørt. Modellforsøkene fokuserte på å demonstrere dukens og merdens bevegelser i strøm og bølger, samt kreftene som virker på forankringen. Under forsøkene ble det hensyntatt forskjellige ønsker fra deltakerne på seminaret for å prøve å gjenskape forskjellige situasjoner som er observert i praktisk oppdrett. Seminaret hadde også fokus på de biologiske aspektene ved bruk av luseskjørt, for eksempel i tilknytning til eventuell reduksjon i vannutskiftning, miljøbetingelser og skadelige alger. Resultatene fra modellforsøkene viste at det er liten forskjell mellom planktonduk og tett duk med hensyn på vertikal forflytning i forhold til vannstrøm. Det er heller ikke store variasjoner av kreftene på konstruksjonene med hensyn på duk kvalitetene. Ekstra nedlodding i front hadde ikke noen effekt på vertikalforflytningen eller dragkreftene på konstruksjonene. Anbefalinger med hensyn til nedlodding er da å beholde de etablerte vektene for skjørt, mellom 5 og 8 kg/m tørrvekt, så skjørtet ikke flyter opp på grunn av luftbobler som eventuelt fester seg på duken eller at duken har en tetthet tilsvarende sjøvannet eller lettere. Overlapp av duken motstrøms, medstrøms eller sydd sammen gav ingen forskjell med hensyn på krefter. Det anbefales likevel å lukke duken sammen i skjøten for å unngå at store mengder vann blir presset inn i merden ved overlapp motstrøms.
Oppdragsgiver
  • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering / 901405
  • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering / 901396
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
År
2017
Forlag
SINTEF Ocean
ISBN
978-82-7174-307-9