Til hovedinnhold

Teknologi for optimal håndtering av pelagisk fisk ombord - Evaluering av fiskekvalitet som funksjon av design av sil kasse samt utvikling av et stikkprøvesystem for automatisk vektestimering av enkeltfisk

Teknologi for optimal håndtering av pelagisk fisk ombord - Evaluering av fiskekvalitet som funksjon av design av sil kasse samt utvikling av et stikkprøvesystem for automatisk vektestimering av enkeltfisk

Kategori
Rapport
Språk
Norsk
Institusjon(er)
  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
År
2015
Forlag
SINTEF Fiskeri og Havbruk
ISBN
978-82-14-06005-8