Til hovedinnhold

Resiliency of a healthy fish stock to recruitment losses from oil spills

Resiliency of a healthy fish stock to recruitment losses from oil spills

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Oppdragsgiver
  • Notur/NorStore / NN9295K
  • Research Council of Norway (RCN) / 235150
  • Research Council of Norway (RCN) / 208300
  • Research Council of Norway (RCN) / 228107
  • Research Council of Norway (RCN) / 203823
  • Research Council of Norway (RCN) / 243047
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • UiT Norges arktiske universitet
  • Havforskningsinstituttet
  • SINTEF Ocean / Miljø og nye ressurser
  • Akvaplan Niva AS