Til hovedinnhold

#bistand gjennom videre utvikling og oppskalering av innovative løsninger.

#bistand gjennom videre utvikling og oppskalering av innovative løsninger.

Kategori
Dokumentar
Sammendrag
Dette bildet er fra hørselstesting av 400 barn i Tanzania. 👉 WHO anslår at 466 millioner mennesker har en hørselsnedsettelse og 32 millioner av disse er barn og flertallet bor i lavinntektsland. Mange barn med hørselnedsettelser blir ikke inkludert i skolen eller dropper ut. Dette er bakgrunnen for at @sintefhq jobber med utvikle bærekraftige modeller for screeing av barn, lokale hørsel tjenester og hjelpemidler, samt tilby opplæringsprogrammer for lokale lærere og helsepersonell i Tanzania. 👉 Programmet er en del av Visjon 2030 som har som overordnet mål å fremme fattigdomsreduksjon i land som mottar norsk #bistand gjennomvidereutvikling og oppskalering av innovative løsninger. @forskningsradet @innovasjonnorge #NorwAid
Oppdragsgiver
  • Norges forskningsråd / 267527
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Digital / Helse
Dato
13.07.2019
År
2019