Til hovedinnhold

Rational Development of Neutral Aqueous Electrolytes for Zinc–Air Batteries

Rational Development of Neutral Aqueous Electrolytes for Zinc–Air Batteries

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Oppdragsgiver
  • EC/H2020 / ZAS (Grant No. 646186)
  • EC/H2020 / ZAS (GRANT NO. 646186)
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Industri / Bærekraftig energiteknologi
  • Ukjent
År
2017
Publisert i
ChemSusChem
ISSN
1864-5631
Årgang
23
Side(r)
4735 - 4747