Til hovedinnhold

Utvikling av tjenestemodell for bruk av GPS i demensomsorgen. Trygg og aktiv hverdag for personer med demens

Utvikling av tjenestemodell for bruk av GPS i demensomsorgen. Trygg og aktiv hverdag for personer med demens

Kategori
Rapport
Sammendrag
Kommunene ønsker gjennom sine tjenester å legge til rette for en trygg og meningsfull hverdag for personer med demens. Utvikling og etablering av en varslings- og lokaliseringstjeneste er et viktig ledd i dette arbeidet. Tjenesten er kompleks da den forutsetter et tett samspill mellom bruker, teknologi og flere omsorgspersoner rundt brukeren. For kommunene er det en utfordring å kommunisere hvordan tjenesten skal etableres og utføres av den enkelte tjenesteyter. Trygge spor prosjektet har derfor utviklet en tjenestemodell som et verktøy for å sikre at kommunene yter en helhetlig, standardisert og kvalitetssikret tjeneste til personer med demens og deres pårørende. En effektstudie har fulgt utviklingen av lokaliseringstjenesten for personer med demens fra 2011-2015. Funnene baserer seg på erfaringer fra over 200 brukere i deltakerkommunene samt enkelte andre kommuner, deres pårørende og ansatte i pleie- og omsorgstjenestene. Studien dokumenterer at bruk av GPS bidrar til økt trygghet og sikkerhet for personen med demens, dens pårørende og andre omsorgspersoner. Oppdragsgiver: Norges forskningsråd, Helseomsorg-programmet
Oppdragsgiver
 • SINTEF AS / 102003016
Språk
Norsk
Forfatter(e)
 • Dag Ausen
 • Ingrid Storruste Svagård
 • Yngve Dahl
 • Silje Bøthun
 • Tone Øderud
 • Øystein Dale
 • Lisbet Grut
 • Bjørg Landmark
 • Sissel Eriksen
 • Anne Berit Fossberg
 • Jannicke Nyiredy
 • Irene Husebø
 • Kristin Standal
 • Kirsti Fossland Brørs
 • Cecilie Nervik
 • Ingunn lsbrekken
 • Mariann Johnsen
 • Klara Borgen
 • Renske Jelsma
 • Turid Mandal Berg
 • Siv Irene Storma Andersson
 • Guri Flenstad
 • Eli Braseth
 • Torhild Holthe
Institusjon(er)
 • SINTEF Digital / Smart Sensor Systems
 • SINTEF Digital / Helse
 • Drammen kommune
 • Bærum kommune
 • Trondheim kommune
 • Bjugn kommune
 • Diverse norske bedrifter og organisasjoner
 • Sykehuset i Vestfold HF
År
2016
Forlag
SINTEF
Hefte nr.
A27154
ISBN
9788214059106