Til hovedinnhold

Neutralization of Concrete by Acidic Hydrocarbon Products

Neutralization of Concrete by Acidic Hydrocarbon Products

Kategori
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • National University of Singapore
  • SINTEF Community / Arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner
År
Forlag
International Society of Offshore & Polar Engineers
Bok
The Proceedings of The Twenty-eighth (2018) International OCEAN AND POLAR ENGINEERING CONFERENCE, ISOPE 2018
Hefte nr.
2018
ISBN
978-1-880653-87-6