Til hovedinnhold

Arbeidsmiljø og helse i fiskeflåten - utfordringer og helsefremmende faktorer

Arbeidsmiljø og helse i fiskeflåten - utfordringer og helsefremmende faktorer

Kategori
Rapport
Sammendrag
Fiskere kan være eksponert for en rekke ugunstige arbeidsforhold og har høyere risiko for å bli utsatt for skader enn andre yrkesgrupper. Rapporten oppsummerer funn fra prosjektet "Working environment and health in the Norwegian fishing fleet – challenges and health promoting factors". Målet har vært å se på sammenhenger mellom arbeidsmiljø og helse og bidra med kunnskap om både negative og helsefremmende faktorer. Prosjektet har gitt ny kunnskap om helseplager, sykefravær, termoregulatoriske responser og arbeidsbelastning, eksponering for bioaerosoler og støy for fiskere på fabrikktrålere, og sammenhenger mellom arbeid, arbeidsmiljø og helse i fiskeryrket generelt. Rapporten gir anbefalinger som kan legges til grunn for forebyggende arbeid fremover.
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
  • SINTEF Digital / Helse
  • Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security
  • Universitetssykehuset Nord-Norge HF
År
2018
Forlag
SINTEF Ocean
ISBN
978-82-14-06646-3