Til hovedinnhold

Anløpsprognoser for fiskefartøy frem til 2060

Anløpsprognoser for fiskefartøy frem til 2060

Kategori
Rapport
Sammendrag
Denne rapporten beskriver utviklingen i den norske fiskeflaten bade i form av teknisk utvikling i fartøy, hvordan rammebetingelsene og regulering har endret seg og også hvordan antall anløp har utviklet seg gjennom analyse av antall landingsregistreringer og vekten av fangst. Det presenteres statistikk basert pa slutt- og landingssteder hvor underlaget er videre delt inn etter fartøyslengde. Dataunderlaget brukes så til a utvikle en enkel prediksjonsmodell som viser hvordan dagens trender vi slå ut pa lang sikt for både antall landinger, landet vekt og sammensetning i flaten. Statstikken viser en dreining av landingsmønsteret til fiskeflåten mot Nord, noe som gjenskapes i prognosens over antall anløp hvor fangstvolum øker i de tre nordligste fylkene basert pa resten av landet. Dette fører igjen til at antall anløp i Nord opprettholdes eller øker i prognosen selv med en teknisk effektivisering av fiskeflaten
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Ocean / Sjømatteknologi
År
2015
Forlag
SINTEF Fiskeri og havbruk
ISBN
978-82-14-05872-7