Til hovedinnhold
Norsk English

Småkraft uten nett? Kartlegging av aktører relevante for integrering av småkraft i distribusjonsnettet og utfordringer for nettselskap som følge av småkraftutbygging

Sammendrag

I Norge kommer mer enn 90 % av distribuert produksjon fra småskala vannkraft. For distribusjonsnettselskap skaper integrering av slik produksjon en rekke utfordringer som krever navigering i et landskap bestående av mange aktører knyttet til både nett- og produksjonsutvikling; nettselskaper, myndigheter på ulike beslutningsnivå og private aktører (for eksempel grunneiere og rettighetshavere). Formålet med denne rapporten er å kartlegge aktørene, deres ansvarsområder, prosesser og samspill, i lys av samfunnsmessige utfordringer knyttet til integrering av småskala vannkraft på distribusjonsnettet. Utfordringene vil bli forstått ut i fra nettselskapenes planleggingsbehov.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Termisk energi
  • SINTEF Energi AS / Elkraftteknologi
  • SINTEF Energi AS / Energisystemer

År

2012

Forlag

SINTEF Energi AS

Hefte nr.

TR A7283

ISBN

9788259435484

Vis denne publikasjonen hos Cristin