Til hovedinnhold
Norsk English

Kampen om kunnskapsgrunnlagetEn analyse av prosessen knyttet til endring av manøvreringsreglementet for Suldalslågen

Sammendrag

Rapporten inngår i prosjektet GOVREP (Governance for Renewable Electricity Production) hvor formålet er å frembringe forskning som kan skape en bedre forståelse for hvordan man kan forene energi- og miljøpolitiske hensyn i fornybar elektrisitetsproduksjon. For å illustrere utfordringene som ligger i det nasjonale rammeverket (Knudsen og Ruud 2011) er det sentralt å se på hvordan slike hensyn i praksis integreres gjennom å se på konkrete vannkraftssaker. I denne rapporten ser vi på prosessen knyttet til endringen av manøvreringsreglement for Suldalslågen med fokus på kunnskapsgrunnlagets rolle. Kunnskapsgrunnlaget er avgjørende for hvordan energi- og miljøhensyn integreres i vannkraftforvaltningen. Analysen viser at det er betydelige styringsutfordringer knyttet til målavklaring og organisering av kunnskapsproduksjon. Videre er mangel på tillitt mellom de berørte aktørene avgjørende for hvorvidt kunnskapsgrunnlaget oppfattes som tilstrekkelig og solid nok for å kunne fungere som et legitimt beslutningsgrunnlag.

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd / 193818

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Helene Egeland
  • Gerd Blindheim Jacobsen

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Termisk energi

År

2012

Forlag

SINTEF Energi AS

Hefte nr.

TR A7222

ISBN

9788259435231

Vis denne publikasjonen hos Cristin