Til hovedinnhold
Norsk English

Faglærerkonferanse om enøk-undervisning - 2012

Sammendrag

Den tjuende ”Faglærerkonferanse om enøk-undervisning” ble avholdt i Trondheim 31 mai og 1 juni 2012 med 15 deltagere.

Konferansen arrangeres årlig i forbindelse med virksomheten til professoren i energiøkonomisering ved NTNU og den fungerer som et samarbeidsforum for faglærere i enøkrelaterte fag ved læresteder for høgere utdanning i hele landet. Konferansen har som mål å bidra til utveksling av informasjon og erfaring, samt drøfting av aktuelle spørsmål i forbindelse med undervisning ved forskjellige læresteder. Dette skal medvirke til at energirelatert undervisning holdes på et høyt nivå over hele landet.
Formål for årets konferanse var å kartlegge behov for faglitteratur både for undervisnings- og oppslagsformål. Dette skal danne grunnlaget for en ny fremtidig fagbok om effektiv energibruk.
Undertittelen på årets konferanse var: «Fremtidig faglitteratur og undervisningsmateriell for fremtidig effektiv energibruk i bygninger»

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Elisabeth Søgnen
  • Vojislav Novakovic

Institusjon(er)

  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SINTEF Energi AS

År

2012

Forlag

SINTEF Energi AS

Hefte nr.

TR A7229

ISBN

9788259435262

Vis denne publikasjonen hos Cristin