Til hovedinnhold
Norsk English

Fremtidens RSW anlegg på fiskebåt - CO2 RSW pilot

Sammendrag

Norge er en av verdens største sjømateksportører. Sjømat er, etter olje, den nest største handelsvaren til eksport. Kjøling av fangsten er en veldig kritisk funksjon på fiskebåt samt en betydelig energi forbruker. Miljøbelastningen, og prisen på dagens kjølemedier gjør at man ønsker å se på alternative kjølemedier på fiskebåter. Det er spesiell viktig for fiskerinæringen ettersom det mest vanlig kuldemedium, R22 blir forbudt i nær fremtid (2015).
Prosjektet, som er forankret i FHF fiskeriteknologi, skulle spre kunnskap om CO2 teknologi i norsk kuldebransje og gjøre norsk kuldeindustri i stand til å levere kommersielle anlegg med CO2 som kuldemedium, spesielt tilpasset forholdene på fiskebåt.
Det ble opprettet en styringsgruppe fra FHF med representanter fra næringen. Styrings-gruppens rolle var å forsikre forankring i næringens faktiske behov. Prosjektfremdriften var delt i tre faser: opprettelse av partnergruppe, design og bygging/testing. Fremdrift og veien videre var grundig diskutert med styringsgruppen ved avslutting av hver fase. SINTEF Energi har vært prosjektleder for forskning og utviklingsdelen i prosjektet.
I prosjekt er det første RSW CO2 anlegget bygget og installert i en 50m lang kystnotbåt (Båragutt MS). Omtrent 900tonn lodde er blitt kjølt ned med anlegget med god effektfaktor (COP rundt 5). Selv under dårlige værforhold som sterk kuling fungert anlegget uten drifts-problemer. Teknologien ble presenterte på Norsk kjøleteknisk møte i Bodø (mars 2012), og det var stor interesse for løsningen.
Rapporten, som avslutter fase III og prosjektet, presenterer anlegget og driftsdata for loddefiske 2012.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Yves Ladam

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS

År

2012

Forlag

SINTEF Energi AS

Hefte nr.

TR A7232

Vis denne publikasjonen hos Cristin