Til hovedinnhold
Norsk English

Fremtidens RSW anlegg på fiskebåt - CO2 RSW pilot

Sammendrag

I prosjektet har det vært fokus på å spre kunnskap om CO2 teknologi i norsk kuldebransje og å gjøre norsk industri i stand til å levere kommersielle anlegg med CO2 som kuldemedium, spesielt tilpasset forholdene på fiskebåter.
Gjennom prosjektet har det blitt bygget og installert et RSW CO2 anlegg i en kystnotbåt. Dette er det første RSW CO2 anlegget for båt som er bygget i Norge. Anlegget har blitt testet under realistiske fangstforhold og har vist gode resultater. Omtrent 900 tonn lodde har blitt kjølt, og selv under dårlige værforhold som sterk kuling har anlegget fungert uten driftsproblemer.
Prosjektet og teknologien har vært presentert for kuldebransjen, og interessen for anleggsløsningen var stor. Gjennom prosjektet er det demonstrert og testet hvordan et RSW CO2 anlegg kan bygges for anvendelse om bord i båt. Teknologien er testet og vil være i vanlig kommersiell drift fremover.
For fiskerinæringen betyr dette at det nå finnes et miljøvennlig alternativ for kjøling av fisk om bord i båt. Dersom flere båter installerer slike anlegg fremover, vil det resultere i lavere miljøbelastning fra den norske fiskeflåten.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS

År

2012

Forlag

SINTEF Energi AS

Hefte nr.

TR A7261

ISBN

9788259435323

Vis denne publikasjonen hos Cristin