Til hovedinnhold
Norsk English

Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i psykisk helsevern for voksne

Sammendrag

Det er rapportert geografiske forskjeller i Norge med tanke på bruk av tvang i psykisk helsevern. Samtidig er det konstatert forskjeller mellom de enkelte institusjonene. Det arbeides med nasjonale strategier for å oppdatere ”Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang i psykisk helsevern” fra 2006, og resultatene fra denne rapporten vil kunne bidra inn i dette arbeidet.

Denne systematiske oversikten har oppsummert forskning på tiltak for å redusere tvangsbruk i psykisk helsevern hos voksne.

Rapportens hovedfunn:
• Bruk av kriseplan kan redusere antall pasienter som blir
tvangsinnlagt, men dokumentasjonen er av lav kvalitet.
• Systematisk risikovurdering av pasienter som er innlagt ved akutt
psykiatrisk avdeling kan redusere bruk av tvangsmidler, men
dokumentasjonen er av lav kvalitet.
• For de andre tiltakene (blant annet nettverk og samhandling, tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold og personlig støtte av advokat for inneliggende pasienter) var dokumentasjonen av for lav kvalitet til at det kunne trekkes konklusjoner.

Det trengs mer forskning for å kunne trekke sikrere konklusjoner om effekt av tiltak for å redusere bruk av tvang. Ingen av de 12 studiene vi inkluderte er gjennomført i Norge. Studiene har imidlertid undersøkt effekt av tiltak som er i bruk i Norge, som kriseplan, systematisk risikovurdering, aktivt oppsøkende behandlingsteam (ACT -team), akutt- kriseteam og behandlingskontrakter.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

 • Kristin Thuve Dahm
 • Kari Ann Leiknes
 • Tonje Lossius Husum
 • Ingvild Kirkehei
 • Bjørn Hofmann
 • Hilde Tinderholt Myrhaug
 • Kjetil Gundro Brurberg
 • Therese Kristine Dalsbø
 • Liv Merete Reinar

Institusjon(er)

 • Folkehelseinstituttet
 • SINTEF Digital / Helse
 • OsloMet - storbyuniversitetet

År

2012

Forlag

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Hefte nr.

9

ISBN

978-82-8121-484-2

Vis denne publikasjonen hos Cristin