Til hovedinnhold
Norsk English

Miljøpsykologi i Norge

Kategori

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Aslak Fyhri
  • Åshild Lappegard Hauge
  • Helena Nordh
  • Oddvar Skjæveland
  • Einar Strumse

Institusjon(er)

  • Transportøkonomisk institutt
  • SINTEF Community / Bygninger og installasjoner
  • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
  • Ukjent
  • Høgskolen i Innlandet

År

2012

Forlag

SINTEF Akademisk forlag

Bok

Norsk miljøpsykologi

ISBN

978-82-536-1283-6

Vis denne publikasjonen hos Cristin