Til hovedinnhold
Norsk English

Helse i hvert ord? Sammenhenger mellom voksnes leseferdighet og opplevelse av egen helse

Kategori

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Kjersti Lundetræ
  • Egil Gabrielsen
  • Reidar Stokke

Institusjon(er)

  • Universitetet i Stavanger
  • SINTEF Industri / Materialer og nanoteknologi

År

2012

Forlag

Akademika forlag

ISBN

978-82-519-2870-0

Side(r)

271 - 283

Vis denne publikasjonen hos Cristin