Til hovedinnhold
Norsk English

Konsepter for nordeuropeiske bolighus som bruker svært lite energi

Sammendrag

Leveranse fra IEE-prosjektet NorthPass. Hensikten med prosjektet er å øke markedsandelen for hus med svært lavt energibehov i nordeuropeiske land. Fokusområdet er nye boliger, både eneboliger og flerfamiliehus.

Kategori

Nettsider (opplysningsmateriale)

Språk

Norsk

Forfatter(e)

 • Karin Buvik
 • Åke Blomsterberg
 • Riikka Holopainen
 • Andrea Mortensen
 • Ruut Peuhkuri
 • Kaisa Svennberg

Institusjon(er)

 • SINTEF Community / Bygninger og installasjoner
 • Lunds universitet
 • VTT Valtion teknillinen tutkimuslaitos
 • Aalborg Universitet
 • Passivhus.dk
 • IVL Svenska Miljöinstitutet AB

År

2011

Vis denne publikasjonen hos Cristin