Til hovedinnhold
Norsk English

Konsepter for bolighus med svært lavt energibehov i nordeuropeiske land

Sammendrag

Dette heftet er en leveranse fra IEE-prosjektet NorthPass. Hensikten med prosjektet er å øke markedsandelen for hus med svært lavt energibehov i nordeuropeiske land. Fokusområdet er nye boliger, både eneboliger og flerfamiliehus.
Hensikten med heftet er å formidle kunnskap om byggsektorens betydelig potensial for energisparing, og om tekniske muligheter for energieffektivisering kombinert med hensyn til inneklima. Målgruppen er planleggere og produsenter, så vel som byggeiere som forhåpentligvis vil etterspørre mer miljøvennlige hus i fremtiden.

Kategori

Nettsider (opplysningsmateriale)

Språk

Norsk

Forfatter(e)

 • Karin Buvik
 • Åke Blomsterberg
 • Riikka Holopainen
 • Andrea Mortensen
 • Ruut Peuhkuri
 • Kaisa Svennberg

Institusjon(er)

 • SINTEF Community / Bygninger og installasjoner
 • Lunds universitet
 • VTT Valtion teknillinen tutkimuslaitos
 • Aalborg Universitet
 • Passivhus.dk
 • IVL Svenska Miljöinstitutet AB

År

2012

Vis denne publikasjonen hos Cristin