Til hovedinnhold
Norsk English

Samhandling og beslutningstaking i innsatsleders KO

Sammendrag

Samhandling og beslutningstaking er viktige momenter ved nødetatenes arbeid, og påvirker i stor grad hvor effektivt hendelser blir håndtert. I dag stiller samfunnet store krav til hva nødetatene skal kunne håndtere av hendelser, noe media har hatt et stort fokus på i senere tid. Media er imidlertid gjerne konflikt- og problemfokuserte i måten de fremstiller saker på, og glemmer ofte å se på premissene som ligger bak arbeidet. For eksempel at det ved en innsats er mange personer og etater som samhandler og som skal koordineres, i tillegg til at beslutninger ofte må tas raskt og kanskje på begrenset informasjonsgrunnlag.

Kategori

Fagartikkel

Oppdragsgiver

  • EU / 261817

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Ida Maria Haugstveit
  • Karen Ranestad
  • Maria Borén

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Software and Service Innovation
  • Ukjent

År

2012

Publisert i

Brannmannen

Hefte nr.

4

Side(r)

22 - 23

Vis denne publikasjonen hos Cristin