Til hovedinnhold
Norsk English

Bjørnens predasjon på elg : effekter på jsktuttak av elg i bjørneområder?

Sammendrag

På forespørsel fra fjellstyrene i Lierne kommune ønsket Lierne utmarkssenter (LUS) og Statskog en undersøkelse ang. bjørenpredasjon på elg. Bakgrunnen var at en i de østre deler av kommunen syntes å se en nedadgående tendens i elgbestanden, spesielt mht. antall kalv. Samtidig går det frem av Fylkesmannens beregninger at elgbestanden øker i området og at forvaltningsmålet på min. 6 reproduserende binner heller ikke vil ha noen stor negativ betydning for elgbestanden i dette området.

Kategori

Populærvitenskapelig foredrag

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Frank Christiansen
  • Pål Fossland Moa
  • Bjørn Dahle
  • Tor Kvam

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Teknologiledelse
  • Nord universitet
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Presentert på

Forskningsdagen HiNT 2001

Sted

Steinkjer

Dato

02.10.2001

Arrangør

[Mangler data]

Dato

02.10.2001

År

2001

Vis denne publikasjonen hos Cristin