Til hovedinnhold
Norsk English

Cobalt Fischer-Tropsch Catalysts Using Nickel Promoter as a Rhenium Substitute to Suppress Deactivation

Kategori

Vitenskapelig artikkel

Språk

Engelsk

Forfatter(e)

  • Erling Rytter
  • Torild Hulsund Skagseth
  • Sigrid Eri
  • Anja Olafsen Sjåstad

Institusjon(er)

  • Equinor
  • SINTEF Industri

År

2010

Publisert i

Industrial & Engineering Chemistry Research

ISSN

0888-5885

Forlag

American Chemical Society (ACS)

Årgang

49

Hefte nr.

9

Side(r)

4140 - 4148

Vis denne publikasjonen hos Cristin