Til hovedinnhold

Adaptive Snake Robot Locomotion: A Benchmarking Facility for Experiments

Adaptive Snake Robot Locomotion: A Benchmarking Facility for Experiments

Kategori
Vitenskapelig artikkel
Språk
Engelsk
Forfatter(e)
  • Sigrud Aksnes Fjerdingen
  • John Reidar Mathiassen
  • Henrik Schumann-Olsen
  • Erik Kyrkjebø
Institusjon(er)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Ukjent
  • SINTEF Digital / Smart Sensor Systems
  • Høgskulen på Vestlandet
År
Publisert i
Springer Tracts in Advanced Robotics
ISSN
1610-7438
Forlag
Springer
Side(r)
13 - 22