Til hovedinnhold
Norsk English

Modélisation spatio-temporelle d'un champ de pluie: Application aux pluies journalières du bassin de la Loire = Space-time modelling of a rainfall field: Application to daily rainfall in the Loire basin

Kategori

Vitenskapelig artikkel

Språk

Engelsk

Forfatter(e)

  • Jean-Marie Lepioufle
  • Etienne Leblois
  • Jean Domenique Creutin

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Energisystemer
  • Frankrike
  • Ukjent

År

2010

Publisert i

IAHS-AISH publication

ISSN

0144-7815

Forlag

IAHS Press

Årgang

340

Side(r)

251 - 257

Vis denne publikasjonen hos Cristin