Til hovedinnhold
Norsk English

Sosial ulikhet i helse med fokus på nedsatt funksjonsevne

Sammendrag

Sosiale helseforskjeller eksisterer i Norge til tross for flere år med utjevningspolitikk. Dette gjelder også for personer med funksjonsnedsettelser. Forskjeller i levekår gir helsemessige utslag. Å forstå hvordan sosiale faktorene samspiller, hoper seg opp og utspiller seg gjennom livsløpet er nødvendig for å forstå sosial ulikhet i helse. Funksjonshemmede som gruppe følger med befolkningsutviklingen i utdanning og inntekt, men ligger som gruppe vesentlig lavere enn befolkningen for øvrig. Gruppen har høyere forekomst av sykdommer og lavere selvrapportert helse enn befolkningen forøvrig. utdanning, jobb og inntekt er viktigste forklaringsvariabler.

Kategori

Vitenskapelig foredrag

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

Presentert på

Dagskonferanse om sosial ulikhet i helse

Sted

Oslo

Dato

11.11.2011

Arrangør

LIkestillingsombudet

År

2011

Vis denne publikasjonen hos Cristin