Til hovedinnhold
Norsk English

En modell for brukermedvirkning i psykiske helsetjenester. Brukermedvirkning: Et politisk prinsipp og et praktisk virkemiddel

Sammendrag

Brukermedvirkning er blitt et viktig prinsipp i norsk helsepolitikk, og det er en sterk tendens til å omtale brukermedvirkning som et positivt fenomen. Begrepet bruker viser til svært forskjellige grupper av aktører som forholder seg til ulike virksomheter. Samtidig vil brukerne forholde seg svært ulikt til virksomhetene. Brukere kan medvirke på mange ulike måter. De kan ha anledning til å delta i menings¬utvekslinger, og de kan delta i beslutnings-prosesser. De kan ha innflytelse over sin egen situasjon, og de kan influere på det allmenne tjeneste¬tilbudet eller på allmenne beslutninger. Politiske dokumenter gir bare generelle beskrivelser av hvordan brukermedvirkning kan eller skal skje, altså hvordan man skal omforme ideologi til praksis (Hofseth 1999). Derfor er det ikke helt klart hvordan bruker¬med¬virkning skal eller bør praktiseres. Dette må utvikles gjennom erfaringer. Denne artikkelen presenterer erfaringer fra et forsøk med brukermedvirkning i psykiatrien der medvirkningen ble organisert av brukerne selv, og målet var å bidra til kvalitetsutvikling i tjenestene.

Kategori

Vitenskapelig artikkel

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2003

Publisert i

Tidsskrift for velferdsforskning

ISSN

0809-2052

Sted

Oslo

Forlag

Universitetsforlaget

Årgang

6

Hefte nr.

3

Side(r)

178 - 188

Vis denne publikasjonen hos Cristin