Til hovedinnhold
Norsk English

LEAN som katalysator for kreativt lederskap

Kategori

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Jan Ole Vanebo
  • Britt Inger Ileby
  • Hilde Merete Tradin

Institusjon(er)

  • Nord universitet
  • Diverse norske bedrifter og organisasjoner
  • SINTEF Digital / Helse

År

2011

Forlag

Tapir Akademisk Forlag

Bok

Forskning Trøndelag 2011

ISBN

978-82-519-2824-3

Side(r)

119 - 142

Vis denne publikasjonen hos Cristin