Til hovedinnhold
Norsk English

Veileder for bruk av Eurokode 7 til bergteknisk prosjektering

Sammendrag

I mars 2010 ble prosjekteringsstanderne i NS 34XX‐serien trukket tilbake, og erstattet med Eurokodene. Eurokode 7 bærer preg av hovedsakelig å være utarbeidet av eksperter innen jordmekanikk. Den er derfor noe unøyaktig i forhold til formuleringer og faguttrykk i forhold til berg, men den gjelder fullt ut også for berg. Norsk Bergmekanikkgruppe (NBG) satte derfor våren 2010 ned en gruppe for å gå gjennom Eurokode 7 ut fra et ingeniørgeologisk og bergteknisk perspektiv.
Gruppen har bestått av følgende medlemmer:
Bjørn Nilsen, NTNU
Mona Lindstrøm, SVV, Vegdirektoratet
Thomas K. Mathiesen, Norconsult
Kristin H. Holmøy, SINTEF Geologi og bergteknikk
Roger Olsson, NGI
Arild Palmstrøm, Rockmass
I tillegg til støtte fra de ulike komitémedlemmenes egne arbeidsgivere har prosjektet mottatt støtte fra NBG, Vegdirektorat og Jernbaneverket. I denne veilederen har NBG utarbeidet kommentarer til Eurokode 7 for bruk ved prosjektering avberg. Formålet med veilederen er å gi medlemmene;
- en praktisk rettet veiledning i bruk av standarden i forhold til berg,
- en omforent tolkning av standardens krav, og
- eksempler knyttet til standardens punkter.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

  • Bjørn Nilsen
  • Mona Lindstrøm
  • Thomas K. Mathisen
  • Kristin Hilde Holmøy
  • Roger Olsson
  • Arild Palmstrøm

Institusjon(er)

  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Ukjent
  • SINTEF Community / Infrastruktur
  • Norges Geotekniske Institutt

År

2011

Forlag

NBG

Vis denne publikasjonen hos Cristin